Riešenia

Spolu hľadáme optimálnu cestu pre vytvorenie komfortného prostredia

Popis riešení

Spoločnosť KLIMAK úspešne ponúka kvalifikované služby a riešenia v nasledovných oblastiach:

 • >projektová a inžinierska činnosť vzduchotechniky – klimatizácie
 • >poradenská a konzultačná činnosť v oblasti vzduchotechniky – klimatizácie – ústredného kúrenia – merania a regulácie
 • >dodávka vzduchotechnických – klimatizačných zariadení
 • >montáž vzduchotechniky – klimatizácie
 • >dodávka a montáž zariadení pre chladenie a ústredné kúrenie
 • >elektroinštalácia zariadení vzduchotechniky – klimatizácie
 • >oživenie a nábeh vzduchotechniky – klimatizácie
 • >meranie a regulácia vzduchotechniky – klimatizácie – ústredného kúrenia
 • >správcovská činnosť – TZB pre oblasť vzduchotechniky – klimatizácie – ústredného kúrenia
 • >záručný a pozáručný servis vzduchotechnických – klimatizačných zariadení
 • >odborné prehliadky a servis požiarnych klapiek