Referencie

Zlepšili sme prostredie mnohým klientom. Pridajte sa k nim  

Občianska vybavenosť

Nemocnica sv. Michala, Bratislava

Cenový rozsah zákazky: nad 1.000.000 €
Doba trvania zákazky: 02/2014-11/2015
Profesie: vzduchotechnika, chladenie
Popis riešenia: kompletná dodávka profesie VZT a dodávka chladiacich zariadení pre novostavbu Nemocnice sv. Michala v Bratislave

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky Bratislavský hrad, Bratislava

Cenový rozsah zákazky: nad 1.000.000 €
Doba trvania zákazky: 11/2008 - 12/2012 a 11/2014 - 08/2016
Profesie: vzduchotechnika, chladenie
Popis riešenia: rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky s inštaláciou zariadení značky CARRIER, BAT KLIMA

Aquapark Relax Centrum, Trnava

Cenový rozsah zákazky: od 300.000 € do 1.000.000 €
Doba trvania zákazky: 07/2015 - 12/2015
Profesie: vzduchotechnika
Popis riešenia: kompletná dodávka a montáž profesie VZT pre rekonštrukciu aqua parku v Trnave

Landesklinikum Neunkirchen, Rakúsko

Cenový rozsah zákazky: nad 1.000.000 €
Doba trvania zákazky: 05/2014 - 08/2015
Profesie: vzduchotechnika
Popis riešenia: novostavba pavilónov krajskej nemocnice v Neunkirchene

NKP Zámok Bojnice - rekonštrukcia päťhrannej veže a Bojníckeho oltára

Cenový rozsah zákazky: od 300.000 € do 1.000.000 €
Doba trvania zákazky: 11/2012 - 01/2013
Profesie: vzduchotechnika
Popis riešenia: Rekonštrukcia objektu päťhrannej veže so zabezpečením klimatizácie priestoru 12ks exponátov z obdobia Gotiky s použitím vzduchtechnického zariadenia zn. MENERGA a inštalácia klimatizovanej vitríny pre Bojnícky oltár v kaplnke Zámku Bojnice

Letové prevádzkové služby, Bratislava

Cenový rozsah zákazky: nad 1.000.000 €
Doba trvania zákazky: 02/2011 - 10/2012
Profesie: vzduchotechnika, ústredné kúrenie, chladenie
Popis riešenia: novostavba prevádzkovo-administratívnej budovy riadenia letovej prevádzky nad územím SR s použitím zariadení zn. AERMEC, TECNAIR, TROGES, BUDERUS,

Letisko M.R.Š., Bratislava

Cenový rozsah zákazky: nad 1.000.000 €
Doba trvania zákazky: 10/2011 - 09/2012
Profesie: vzduchotechnika, chladenie
Popis riešenia: novostavba terminálu letiska realizovaná v 2 etapách s použitím zariadení JANKA, CARRIER, DAIKIN

MTF STU Trnava - Pracoviská materiálového výskumu

Cenový rozsah zákazky: od 300.000 € do 1.000.000 €
Doba trvania zákazky: 07/2013 - 06/2015
Profesie: vzduchotechnika, chladenie
Popis riešenia: kompletná dodávka profesie vzduchotechnika a chladenie pre pracoviská materiálového výskumu s laboratóriami Materiálovotechnickej fakulty STU v Trnave s použitým technologických zariadení zn. TOYOTA a REMAK

Vedecký park Univerzity Komenského, Bratislava

Cenový rozsah zákazky: od 300.000 € do 1.000.000 €
Doba trvania zákazky: 11/2014 - 08/2015
Profesie: chladenie, vykurovanie
Popis riešenia: dodávka a montáž profesií ÚK a CHL pre projekt Vybudovania vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave s inštaláciou chladiacich zariadení BÖSCH

SAV, BA - Pavilón materiálových vied

Cenový rozsah zákazky: od 300.000 € do 1.000.000 €
Doba trvania zákazky: 02/2014 - 03/2017
Profesie: vzduchotechnika, chladenie, vykurovanie, meranie a regulácia
Popis riešenia: kompletná dodávka a montáž profesií VZT, CHL, ÚK a MaR pre novostavbu Pavilónu materiálových vied SAV Bratislava s inštaláciou zariadení zn. DAIKIN a BAT KLIMA

SAV KE - Pavilón materiálových vied + UPJŠ - rekonštrukcia pracovísk v Parku Angelinum

Cenový rozsah zákazky: od 300.000 € do 1.000.000 €
Doba trvania zákazky: 05/2014 - 12/2014
Profesie: vzduchotechnika, chladenie
Popis riešenia: kompletná dodávka a montáž profesií VZT, CHL

Modernizácia údržbovej základne DPB, BA

Cenový rozsah zákazky: do 300.000 €
Doba trvania zákazky: 04/2015 - 08/2015
Profesie: vzduchotechnika
Popis riešenia: kompletná dodávka vetrania vozovní Dopravného podniku Bratislava, a.s. v údržbových strediskách: Hroboňova a Jurajov dvor

Rekonštrukcia nemocnice F.D.Roosevelta, B.Bystrica

Cenový rozsah zákazky: nad 1.000.000 €
Doba trvania zákazky: 03/2012 - 8/2013
Profesie: vzduchotechnika, zdroj chladu
Popis riešenia: kompletná rekonštrukcia operačných sál, urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie Fakultnej nemocnice F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici s inštaláciou čistých priestorov s použitím zariadení zn. GEA, TRANE, ELFA, MITSUBISHI

Štátny ústav srdcovo cievnych chorôb, B. Bystrica

Cenový rozsah zákazky: od 300.000 € do 1.000.000 €
Doba trvania zákazky: 09/2007 - 02/2009
Profesie: vzduchotechnika
Popis riešenia: rekonštrukcia a dostavba Stredoslovenského ústavu srdcovo-cievnych chorôb - dodávka a montáž VZT

UKF Nitra

Cenový rozsah zákazky: od 300.000 € do 1.000.000 €
Doba trvania zákazky: 06/2004 - 06/2011
Profesie: vzduchotechnika, chladenie
Popis riešenia: dodávka a montáž profesií VZT a CHL pre rôzne objekty univerzity UKF v Nitre

SPU Nitra

Cenový rozsah zákazky: do 300.000 €
Doba trvania zákazky: 07/2006 - 11/2008
Profesie: vzduchotechnika, chladenie
Popis riešenia: dodávka a montáž profesií VZT a CHL pre rôzne objekty univerzity SPU v Nitre

Vysoká škola muzických umení, Bratislava

Cenový rozsah zákazky: do 300.000 €
Doba trvania zákazky: 10/2008 - 02/2009
Profesie: vzduchotechnika
Popis riešenia: dodávka a montáž profesie VZT pre koncertnú sálu VŠMU

Ekonomická univerzita, Bratislava

Cenový rozsah zákazky: do 300.000 €
Doba trvania zákazky: 07/2006 - 04/2008
Profesie: vzduchotechnika, chladenie
Popis riešenia: dodávka a montáž profesie VZT pre aulu Ekonomickej univerzity v BA

NRSR, Bratislava

Cenový rozsah zákazky: od 300.000 € do 1.000.000 €
Doba trvania zákazky: 07/2001 - 12/2007 - vo viacerých etapách
Profesie: vzduchotechnika, chladenie
Popis riešenia: dodávka a montáž profesie VZT a CHL pre rôzne časti a objekty NR SR

Mestská športová hala Nitra

Cenový rozsah zákazky: od 300.000 € do 1.000.000 €
Doba trvania zákazky: 06/2006 - 01/2008
Profesie: vzduchotechnika
Popis riešenia: komplexná dodávka a montáž profesie VZT pre športovo-rekreačné centrum v Nitre s použitím technologických zariadení LENNOX

Zimný štadión Vladimíra Dzurillu, Bratislava

Cenový rozsah zákazky: do 300.000 €
Doba trvania zákazky: 10/2006 - 03/2009
Profesie: vzduchotechnika
Popis riešenia: rekonštrukcia a modernizácia ZŠ V. Dzurillu v Ružinove-BA s inštaláciou technologických zariadení FLAKT WOODS

Železničná nemocnica s poliklinikou, Bratislava

Cenový rozsah zákazky: do 300.000 €
Doba trvania zákazky: 04/2006 - 11/2006
Profesie: vzduchotechnika
Popis riešenia: dodávka a montáž profesie VZT

Divadlo Jána Palárika, Trnava

Cenový rozsah zákazky: do 300.000 €
Doba trvania zákazky: 11/2001 - 10/2002
Profesie: vzduchotechnika
Popis riešenia: dodávka a montáž vzduchotechniky

Športové centrum IMET, Bratislava

Cenový rozsah zákazky: do 300.000 €
Doba trvania zákazky: 07/2000 - 09/2000
Profesie: chladenie
Popis riešenia: dodávka a montáž profesie CHL

back to top