Kontakty

Aby ste nás dlho nehľadali, sme tu predsa pre Vás!

Centrála Nitra

Kontaktná adresa Nitra

KLIMAK, s.r.o.
Štúrova 165 949 01 Nitra
Slovenská republika
telefón: +421 37 / 6560 700
telefón: +421 37 / 6560 710
fax: +421 37 / 6560 701
email: klimak@klimakslovakia.com

Bankové spojenie

ČSOB, a.s.
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK58 7500 0000 0006 0249 1513

VÚB, a.s.
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK43 0200 0000 0026 1855 0257

Fakturačné údaje

IČO: 36545198
DIČ: 2020153729
IČ DPH: SK 7120000030

Obchodné oddelenie

telefón: +421 37 / 6560 710
email: obchod@klimakslovakia.com

Realizačné oddelenie

telefón: +421 37 / 6560 730
email: realizacne@klimakslovakia.com

Servisné oddelenie

telefón: +421 37 / 6560 700
email: servis@klimakslovakia.com

IT oddelenie

telefón: +421 37 / 6560 781
e mail: it@klimakslovakia.com

Finančné oddelenie

telefón: +421 37 / 6560 720
email: financne@klimakslovakia.com

Oddelenie skladu a logistiky

telefón: +421 37 / 6560 740
email: sklad@klimakslovakia.com

Personálne oddelenie

telefón: +421 37 / 6560 704
email: praca@klimakslovakia.com

Právne oddelenie

telefón: +421 37 / 6560 786
email: pravne@klimakslovakia.com

Marketingové oddelenie

telefón: +421 37 / 6560 787
email: marketing@klimakslovakia.com

Pobočka Košice

KLIMAK, s.r.o.
Južná trieda 11
040 01 Košice
telefón: +421 55 / 6227 284
telefón: 0911 501 096
fax: +421 55 / 6227 284
email: vychod@klimakslovakia.com

Stála prevádzkareň – Rakúsko

KLIMAK, s.r.o.
Hauptstrasse 79
A7111 Parndorf
Austria
IČ DPH: ATU67726605

Stála prevádzkareň – Česká republika

KLIMAK, s.r.o.
Štúrova 165
949 01 Nitra 
Slovenská republika 
IČO: 36 545 198
DIČ: CZ682186891
IČ DPH: CZ682186891

back to top