AKTUALITY

 1. Novinky

  Ocenenie za predaj produktov DAIKIN v roku 2015

  KLIMAK sa umiestnil na treťom mieste za zhodnocovanie chladiva

 2. Aktuálne pracovné pozície

  Marketingový referent

  Odborný pracovník pre nábeh

  Servisný pracovník – pre ÚK, VZT

  Projektant TZB

  Hľadáme montážnu skupinu VZT – ÚK

 3. Aktuálne projekty

  Zuckermandel, Bratislava

  Volkswagen Slovakia, Bratislava - vetranie haly H3a

  AB Rosum, Bratislava

  Blumental, Bratislava

Profil spoločnostiCompany´s profile

Poslaním spoločnosti KLIMAK je zabezpečenie komfortného prostredia budov, ktoré sa stáva štandardnou požiadavkou pri projekcii, výstavbe a prevádzke moderných budov.

Cesta, ktorú reprezentujeme, je kvalita, odbornosť a komplexnosť služieb. Odborní pracovníci, moderné technológie a pro-klientské myslenie sú základnými prvkami pomáhajúcimi úspešne realizovať riešenia.

Viac info o spoločnosti KLIMAKKLIMAK´s mission is to provide comfort building environment that is becoming a standard requirement in projection, construction and operation of modern buildings.

The way that we represent, is the quality, professionalism and complexity of services.. Professionals, advanced technology and client-thinking are essential elements for success, helping to implement solutions.

More info about KLIMAK

Partneri

AKTUÁLNE PROJEKTY V REALIZÁCII